اخیر ایمیل استفاده استراتژی بازاریابی

اخیر: ایمیل استفاده استراتژی بازاریابی تبلیغات و بازاریابی بازار یابی تبلیغات محصولات

گت بلاگز اخبار پزشکی 6 فاکتور موثر در پیشرفت آلزایمر

محققان موفق به شناسایی شش فاکتور موثر در پیشرفت آلزایمر شدند که در صورت جلوگیری یا متعادل کردن تاثیر آنها، احتمال مبتلا شدن به این بیماری عصبی کم کردن می‌یابد.

6 فاکتور موثر در پیشرفت آلزایمر

6 فاکتور موثر در پیشرفت آلزایمر

عبارات مهم : بیماری

محققان موفق به شناسایی شش فاکتور موثر در پیشرفت آلزایمر شدند که در صورت جلوگیری یا متعادل کردن تاثیر آنها، احتمال مبتلا شدن به این بیماری عصبی کم کردن می یابد.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس آلرت، آلزایمر متعادل ترین شکل عوض کردن ساختار در اوضاع نورون های سیستم عصبی مرکزی هست. این اوضاع دارای نشانه هایی از جمله پریدن حافظه، گم شدن، سوالات متداول جهت درک یک عنوان و جابجا دیدن اشیاء است که در صورت عدم توجه به آنها، با گذشت وقت شرایط بدتر خواهد شد.

6 فاکتور موثر در پیشرفت آلزایمر

اولین فاکتور مورد توجه هنگام بررسی احتمال مبتلا شدن به آلزایمر سن هست. در واقع با هر پنج سال بعد از 65 سالگی خطر مبتلا شدن به آلزایمر دو برابر می شود.

دومین فاکتور زیاد کردن دهنده خطر مبتلا شدن به آلزایمر اوضاع ژنتیکی و جهش های ژنتیکی احتمالی هست. در واقع ممکن است هر فرد یکی از سه ژن جهش یافته مربوط به آلزایمر را از والدین خود دریافت کند.

محققان موفق به شناسایی شش فاکتور موثر در پیشرفت آلزایمر شدند که در صورت جلوگیری یا متعادل کردن تاثیر آنها، احتمال مبتلا شدن به این بیماری عصبی کم کردن می‌یابد.

سومین فاکتور مهم و البته قابل استناد در آینده نگری احتمال مبتلا شدن به آلزایمر بررسی اوضاع خانواده و افراد مبتلا به آلزایمر در بزرگسالان هست. بر اساس اطلاعات انتشار یافته به وسیله بنیاد آلزایمر، احتمال مبتلا شدن به آلزایمر در خانواده ای که یک فرد آلزایمری وجود دارد زیاد است.

چهارمین فاکتور موثر در پیشرفت آلزایمر، اوضاع سلامت قلب و عروق هست. به عنوان مثال مبتلا شدن به چند بیماری مثل فشارخون، پرسشها قبلی، سکته و کلسترول اوج به طور همزمان، شرایط را جهت بروز آلزایمر آماده می کند.

پنجمین فاکتور تشدیدکننده آلزایمر آسیب یا ضربه به سر هست. محققان در یک مطالعه دریافتند مردانی که در حین خدمت وظیفه دچار آسیب مغزی شده است بودند بعد از گذشت چند دهه به نشانه های پیشرفت بیماری آلزایمر دچار شده است بودند.

6 فاکتور موثر در پیشرفت آلزایمر

ششمین فاکتور آشنا شده است جهت پیشرفت آلزایمر مصرف دخانیات هست. بر اساس اطلاعات انتشار یافته از شرکت جهانی بهداشت، شیوه زندگی هر فرد به نوعی در کیفیت دوران نهایی زندگی موثر هست. به عنوان مثال با مصرف سیگار ظرفیت خون رسانی سیستم گردش خون به خاص عروق مغزی در مقایسه با افراد غیرسیگاری کم کردن می یابد که همین عارضه در نهایت زمینه را جهت بروز آلزایمر آماده می کند.

واژه های کلیدی: بیماری | آلزایمر | آلزایمر | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs