اخیر ایمیل استفاده استراتژی بازاریابی

اخیر: ایمیل استفاده استراتژی بازاریابی تبلیغات و بازاریابی بازار یابی تبلیغات محصولات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محسن هاشمی مدیر شورا ،شهردار خارج از لیست شواری شهر

انتخاب شهردار خارج از لیست شورای شهر که در شورای سیاستگذاری اصلاحات تصویب شده است بود، همچنان به قوت خود باقی است. 

محسن هاشمی مدیر شورا ،شهردار خارج از لیست شواری شهر

محسن هاشمی مدیر شورا ،شهردار خارج از لیست شواری شهر

عبارات مهم : ایران

انتخاب شهردار خارج از لیست شورای شهر که در شورای سیاستگذاری اصلاحات تصویب شده است بود، همچنان به قوت خود باقی هست.

بنا بر تصمیم شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان قرار است محسن هاشمی رییس شورای شهر شود.

محسن هاشمی مدیر شورا ،شهردار خارج از لیست شواری شهر

به گزارش عصر ایران، بعد از انتخابات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مسئله گزینش شهردار تبدیل به بااهمیت ترین دغدغه اعضای تازه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است است.

بنا بر تصمیم کارگروه کارگروه 7 نفره ای جهت تعیین شاخص های شهردار و بر اساس شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند از میان اعضای شورا باشد. این خبر را شهربانو امانی عضو تازه شورای شهر به رسانه ها داده است.

انتخاب شهردار خارج از لیست شورای شهر که در شورای سیاستگذاری اصلاحات تصویب شده است بود، همچنان به قوت خود باقی است. 

در همین ارتباط یک منبع آگاه نیز در گفت و گو با عصر کشور عزیزمان ایران گفت: این عنوان مبنی بر این نیست که یکی از اعضای شورای شهر قرار است به عنوان شهردار کاندیدا شود، بنابراین تشویشی در اذهان عمومی ایجاد نشود.

وی همچنین گفت: در جلسه ای که شورای سیاست گذاری اصلاحات تشکیل داد قرار بر این شد که آقای محسن هاشمی به علت رای اوج و اولی که در انتخابات شورای پنجم شهر کسب کردند، به عنوان مدیر شورای شهر گزینش و شهردار از خارج از لیست و اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش شود. بنابراین مصوبه ای که منوط بود به گزینش شهردار خارج از لیست شورای شهر تصویب شده است بود، همچنان به قوت خود باقی است.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شورای شهر | محسن هاشمی | انتخابات شورای شهر | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs