اخیر ایمیل استفاده استراتژی بازاریابی

اخیر: ایمیل استفاده استراتژی بازاریابی تبلیغات و بازاریابی بازار یابی تبلیغات محصولات

به گزارش شهروند، 800 میلیارد دلار سرمایه در چهار دهه گذشته از کشور عزیزمان ایران خارج شده است هست. این عددی است که فرهاد احتشام زاده، مدیر هیأت مدیره فدراسیون و

فرار بزرگ سرمایه!

فرار بزرگ سرمایه!

عبارات مهم : واردات

سرمایه خارج شده است در 4 دهه گذشته معادل هزینه بازسازی دو کشور جنگ زده است.

به گزارش شهروند، 800 میلیارد دلار سرمایه در چهار دهه گذشته از کشور عزیزمان ایران خارج شده است هست. این عددی است که فرهاد احتشام زاده، مدیر هیأت مدیره فدراسیون واردات اعلام کرده هست. جهت درک بزرگی این عدد کافی است بدانید بشار اسد که پول مورد نیاز جهت بازسازی سوریه را 400 میلیارد دلار دانسته هست. به این ترتیب می توان گفت، در 40 سال گذشته معادل هزینه بازسازی دو کشور جنگ زده از کشور عزیزمان ایران سرمایه خارج شده است است.

احتشام زاده، مدیر هیأت مدیره فدراسیون واردات با اشاره به این که 82 درصد کالاهای وارداتی کشور در سال 96 واسطه ای و سرمایه ای بودند، گفت: بیش از 90 درصد کالاهای وارداتی، مکمل تولید داخل و مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی هستند.

فرار بزرگ سرمایه!

او در نشستی خبری اعلام کرد: در سال 96 نسبت به سال 95، بیشترین میزان رشد مربوط به کالاهای واسطه ای بود و کالاهایی مانند قطعات منفصله ماشین و قطعات تراکتور، 900 درصد رشد داشت.

احتشام زاده گفت: در سال 96 نسبت به سال 95، واردات 8 قلم کالای مصرفی ازجمله جو، روغن و دانه آفتابگردان نیز 300 درصد رشد داشت که بخشی از این کالاهای مصرفی نیز مشمول بر کالاهای اساسی است.

به گزارش شهروند، 800 میلیارد دلار سرمایه در چهار دهه گذشته از کشور عزیزمان ایران خارج شده است هست. این عددی است که فرهاد احتشام زاده، مدیر هیأت مدیره فدراسیون و

رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات گفت: در بعضی کالاهای مصرفی که تولید داخل از نظر کمی یا کیفی پاسخگوی تقاضای داخلی نیست، واردات انجام می شود؛ به عنوان نمونه در کالاهایی مانند گوشت و برنج، تولید داخل پاسخگوی نیاز نیست و واردات انجام می شود.

احتشام زاده با تأکید بر این که در بعضی کالاها نیز به علت کیفیت پایین تولیدات داخلی، تقاضا جهت کالاهای خارجی وجود دارد، گفت: ما باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مصرف کنندگان از بعضی تولیدات داخلی رضایت ندارند و آیا کالاهای ما در بازارهای بین المللی قابل مسابقه نیستند؟

وی با اشاره به این که هر کالا جهت این که در سبد مشتری قرار گیرد، باید مزیت نسبی یا مزیت مطلق داشته باشد، گفت: کشور عزیزمان ایران در سه حوزه هیدروکربور، کشاورزی و معدن دارای مزیت مطلق است و در زمینه های حمل ونقل بزرگراه ای، نیروی متخصص و گردشگری از مزیت نسبی برخوردار هست. مدیر هیأت مدیره فدراسیون واردات تصریح کرد: جهت جلب رضایت مشتریان و کسب توانایی مسابقه در بازارهای بین المللی، باید در این زمینه ها تمرکز بیشتری داشته باشیم.

فرار بزرگ سرمایه!

احتشام زاده با تأکید بر این که مشتری باید قدرت گزینش داشته باشد و نمی توان به صورت دستوری الزام کرد که همه باید کالای ایرانی را خریداری کنند، گفت: نباید کل تولیدات داخلی را به عنوان کالاهای استراتژیک تلقی کنیم و از آنها حمایت بی دریغ داشته باشیم، لیکن این حمایت ها از زیاد کردن کارکرد جلوگیری می کند و شرایطی را جهت ایجاد رانت به وجود می آورد.

یارانه و محدودیت در فضای کسب وکار، فسادآور است

به گزارش شهروند، 800 میلیارد دلار سرمایه در چهار دهه گذشته از کشور عزیزمان ایران خارج شده است هست. این عددی است که فرهاد احتشام زاده، مدیر هیأت مدیره فدراسیون و

رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات در مورد دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی و مقررات تأمین ارز جهت 33 مورد کالا گفت: هر نوع یارانه و محدودیت، فضایی بالقوه جهت فساد ایجاد می کند.

احتشام زاده در توجیه این نقطه نظر خود مدعی شد: در سال گذشته بیش از کل واردات کشور، ارز مبادله ای تخصیص داده شده است پیدا کرده هست؛ درحالی که ارز مبادله ای فقط باید به بخشی از واردات تخصیص داده شده است می یافت.

فرار بزرگ سرمایه!

احتکار کالاهایی که با دلار گران خریده اند

رئیس فدراسیون واردات کشور عزیزمان ایران همچنین از احتکار بسیاری از کالاهایی که با ارز اوج خریداری شده است اند، خبر داد و گفت: صاحبان این کالاها قصد دارند با کمبود عرضه، شرایط را جهت بازگشت قیمت واقعی خریدهای خود بازگردانند.

فرهاد احتشام زاده ادامه داد: تک نرخی شدن ارز شرایط کشور را در وضع متفاوتی قرار داده است و بسیاری از کالاهایی که با ارز اوج خریداری شدند، به وسیله صاحبان کالا احتکار شده است و نشانه این است که با کمبود عرضه، به قیمت واقعی خود بازگردند.

واژه های کلیدی: واردات | وارداتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs